Download Audio : 6 Pilar Utama Dakwah Ahlus Sunnah

imagesDikatakan kepada Abdurrahman bin Mahdi : “Sesungguhnya Fulan telah menulis buku yang membantah ahlul bid’ah.” Beliau bertanya: “Dengan apa dia membantahnya, apakah dengan Al-Kitab dan As-Sunnah?” Dijawab, “Tidak, dia melakukan bantahan dengan akal dan teorinya.” Beliau berkata: “Dia telah menyelisihi As-Sunnah, dia membantah bid’ah dengan bid’ah (yang lain)”. (Shaunul Mathiqi wal Kalaam oleh Imam As-Suyuthi (hal.131)) Diambil dari kata pengantar Asy Syeikh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani dari Kitab Sittu Duror Min Ushuul Ahlil Atsar

Berikut adalah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Lc terkait pembahasan Kitab Sittu Duror Min Ushuul Ahlil Atsar (6 Pilar Dakwah Ahlus Sunnah) karya Asy-Syeikh ‘Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani hafidzahullahu

Download Audio : Introduction to Islam & Why Ascribing Oneself to Salafiyah?

Islam

Islam

Berikut adalah kajian yang disampaikan langsung oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimakumullah yang diterjemahkan oleh seorang translator ke dalam bahasa inggris. Kajian ini mengupas tentang Pengenalan terhadap Islam (Introduction to Islam) serta Kenapa Seseorang Harus Menisbatkan dirinya kepada Salafiyah (Why Ascribing Oneself to Salafiyah)?. Semoga bermanfaat! [sumber :www.english.islamway.com]

================================================================

Download Audio : Tawheed and Reflection on Surat Al-Ikhlas

Tauhidullah

Tauhidullah

Berikut adalah kajian bertema Tauhid dan Tafsir Surat Al-Ikhlas yang disampaikan oleh Shaikh Abu Ameenah Bilal Phillips dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. [Sumber : http://www.english.islamaway.com]

================================================================

Download Audio : Garis Pemisah Antara Dakwah Salafiyah dan Dakwah Ikhwanul Muslimin

ikhwan

Ikhwanul Muslimin

Mahmud Abdul Halim, salah satu pentolan Ikhwanul Muslimin dalam kitabnya mengatakan bahwa, Hasan Al-Banna berkata (tentang kasus Palestina): “Untuk itu kami menetapkan bahwa permusuhan kami dengan Yahudi bukanlah permusuhan agama. Karena Al- Qur`an telah menganjurkan untuk bergabung dan berkawan dekat dengan mereka. Dan Islam merupakan syariat kemanusiaan sebelum menjadi syariat kaum tertentu. Islam pun telah memuji mereka dan menjadikan antara kita dengan mereka keterkaitan yang kuat.” (Al-Ikhwanul Muslimun Ahdatsun Shana’at Tarikh, I/409- 410. Lihat Al-Quthbiyyah Hiyal Fitnah Fa’rifuha, hal. 59). Apakah demikian Allah Ta’ala dan Rasul-Nya menyikapi kaum Yahudi?? Dan masih banyak lagi kesesatan pemikiran para tokoh Ikhwanul Muslimin yang masih banyak belum diketahui oleh para pengagum pemikiran mereka. Berikut adalah kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Thayib, Lc di Masjid Al-Amin Surabaya terkait pembahasan “Garis Pemisah Antara Dakwah Salafiyah dan Dakwah Ikhwanul Muslimin”

Download Audio: Ilmu, Amal, Dakwah & Istiqomah

ilmu

cahaya lilin

Salah satu keutamaan orang yang menuntut ilmu syar’i, adalah termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah Shalallahu’alahissalam. Rasulullah bersabda:“Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengar perkataanku, dia menjaganya, menghafalnya dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa Ilmu ini dia sampaikan kepada yang lebih paham darinya”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu majah, Ibnu Hibban dengan sanad shahih). Setelah ilmu ada, maka selayaknya seorang mukmin mengamalkan ilmunya dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian istiqomah di atasnya. Dan masih banyak lagi penjelasan Al-Ustadz Yazid Al Jawas terkait Ilmu, Amal, Dakwah dan Istiqomah. Semoga Audio ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Sifat Shalat Sunnah Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam

buku_sunnahBerikut adalah kajian bedah buku “Sifat Shalat Sunnah Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam“, yang dikarang oleh salah satu murid al-Muhaddits Asy-Syeikh Nashiruddin al-Albany rahimahullah, yaitu Asy-Syeikh Dr. Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafidzahullah. Kajian bedah buku ini diisi oleh Al-ustadz Mubarak Bamu’allim, Lc. Untuk mendownload kajian ini silahkan klik link dibawah ini. Semoga bermanfaat.

Dauroh Kitab:Kasyfu Syubhat

Dauroh ini membahas salah satu kitab terbaik karangan Syekih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Secara umum kitab ini membongkar kerancuan dalam masalah aqidah disertai dengan nash-nash yang bersumber dari al Quran dan Hadist Rasulullah Shalallahu ‘alaihissalam dengan pemahaman generasi terbaik Salaful Ummah. Dauroh kitab ini dibimbing oleh Ustad Abu ‘Isa. Mudah – mudahan kita semua dapat mengambil ilmu serta hikmah yang terkandung di kajian kitab ini. Selamat mendownload. 🙂

Sumber : dari CD Lembaga Dakwah Islam Al-Atsary, Sleman, Yogyakarta

InsyaAllah bersambung…